Hudební rozhovory

75 let Malovaného kraje

75 let Malovaného kraje i
autor Kateřina Kovaříková Folklor

Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka slaví v letošním roce 75 let. Svým populárně-vědným obsahem a pestrou skladbou článků vyplňuje dvouměsíčník širokou mezeru mezi specializovanými sborníky se zájmově úzce vyhraněnými odběrateli a komerčně zaměřenými tiskovinami. Periodikum založila v rámci tzv. Slovácké edice skupina lidí shromážděná kolem Fanoše Hřebačky-Mikuleckého. O historii i současnosti Malovaného kraje bude Folklorní okénko.