Hudební rozhovory

Rozhovor s řeckou skupinou Evritiki Zygia

Rozhovor s řeckou skupinou Evritiki Zygia
autor Jannis Moras world music

Řecká skupina Evritiki Zygia se zaměřuje na tradiční hudbu Thrákie, území na pomezí dnešního Řecka, Bulharska a Turecka. Zatímco původně používala především tradiční nástroje jako dudy, thráckou lyru, buben davul nebo píšťalu kaval, na novém albu Ormenion hrají důležitou roli také elektrické varhany. Rozhovor s kapelou připravil Jannis Moras.